Garantijos, grąžinimo informacija

Garantinis laikotarpis

Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pirkimo datos.

Garantinio sąlygos

Garantinis aptarnavimas svarstomas kai užpildoma skundo forma, pridedamos kartu sąskaita faktūra, garantijos lapas, bei nuotraukos su pažeistu ar sugadintu produktu/preke.

Neišsamūs skundai nebus svarstomi.

Skundai nagrinėjamas per 14 darbo dienų. Pirkėjas privalo saugoti pažeistą preke ir nenaudoti kol nebus suremontuota ar pašalinta problema. Gamintojas visiškai atsako už gamyklinius defektus.

Jei prekė buvo sugadinta dėl gamintojo kaltės, Pirkėjas turi teisę į nemokamą prekės pristatymą, keitimą į naują šalims sutarus remonto datą, atsižvelgiant į gamybos, pristatymo laikotarpius bei oro sąlygas.

Apgadintos prekės pristatymo metu

Jei pristatytas krovinys kelia abejones dėl įpakavimo ir/ar prekė yra pažeista, klientas turi teisę nepriimti prekės, užpildydamas kartu su kurjeriu/vairuotoju žalos ataskaitą, kurioje yra žalos aprašymas, tos dienos datą ir parašu kurjerio/vairuotojo. Pažeistas įpakavimas ar prekė turi būti pranešta nedelsiant (per 3 dienas) Pardavėjui. Pardavėjas, kad svarstytų nusiskundimą turi nusiųsti pristatymo dokumento kopiją su anotacija apie padarytą žalą, parašyta dalyvaujant kurjeriui/vairuotojui.

Trūkumai atsirandantys dėl:

 • Neteisingo surinkimo
 • Mechaniniai prietaisų pažeidimai netinkamo naudojimo ar netinkamo naudojimo metu
 • Nuniokojimas, vagystė
 • Netinkamos įrangos priežiūros
 • Įtaisai, kurių rangovas neatliko dokumentais pagrįstų techninių patikrinimų ir techninės priežiūros darbų, kurie atitinka PN-EN 16630:2015 (lauko elektrinėms) ir PN-EN 1176:2009 (žaidimų aikštelėms)
 • Netinkama priežiūra, esant netinkamoms oro sąlygoms
 • Natūralus medienos įtrūkimas, kuris nekelia pavojaus medinės konstrukcijos laikomai galiai
 • Nusitrynus spalvotam viršutiniam sluoksniui dėl eksploatavimo, spalvos pakitimas kurį sukelia UV spinduliai
 • Natūralus geležies oksido dangų atsiradimas ant metalinių dalių pvz: varžtų ir kt. tai pat elementų sujungimo vietose ant nerūdijančio plieno dalių, suvirimo dalių ir patina ant karštų būdu galvanizuotų elementų
 • Grandinių ir įvorių valymas sujunktose dalyse ir metalinių dalių, kurios yra dažų dangų mechaninis pažeidimas natūralus susidėvėjimas su paaiškinimu (pvz: horizontalūs kopėčių kampai, vairo elementai karuselėje, kūno vietos (sėdynės, atlošai ir kojos)
 • Natūralūs reiškiniai, susiję su medžiagų savybėmis ir jų naudojimu
 • Jei prietaisu naudojasi sunkesnis žmogus nei numatyta
 • Jei renkantis įrenginį nebuvo atsižvelgiant į klimato sąlygas, susijusias su įrangos montavimo vieta, įtaisai: (pvz: pakrančių vietos - skatinančios padidėjusią koroziją, ilgalaikės aukįtos temperatūtos, pritarianti šildymo elementams ir plieniniams paviršiams)

Garantijos galiojimo laikas

Garantija pasibaigia iki nustatyto termino jei:

 • Pirkėjas, užmirštantis kontroliuoti prieigą prie prietaisų, pagal PN-EN 1176-7, prasidedantis nuo leidimo datos garantijoje, kuri yra patvirtinta TECHNINĖS PRIETAISŲ KONTROLĖS PAŽYMĖJIMO.
 • Pirkėjas padarys, bet kokius pokyčiu/pakeitimus, dalių ar viso prietaiso išmontavimą neteisėtai.