LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI


Muzika formuoja daugelį vaiko raidai svarbių elementų, įskaitant kūrybinę vaizduotę, dėmesio dalijimą ir pažinimo kompetencijas. Tai ugdo savarankišką mąstymą, gebėjimą priimti sprendimus ir, tai ypač akivaizdu bendrų žaidimų su bendraamžiais metu, lavina bendravimo įgūdžius. Groti instrumentais kartu ir muzikuoti grupėje užmezga ryšius su kitais vaikais, moko veikti komandoje ir bendradarbiauti siekiant tikslo. Šie pirmieji išgyvenimai vėliau labai pravartu paprastose ir muzikos mokyklose bei vėliau suaugusiųjų gyvenime.